Top
PL EN RU

Jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PVC

03.02.2014UNITECH

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wykonanie materiałów promocyjnych projektu „Promocja produktów i marki Unitech na rynkach europejskich” dla firmy UNITECH Sp. z o.o. na FENSTERBAU FRONTALE 2014.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych UNITECH przeznaczonych do promowania firmy i jej produktów podczas Targów FENSTERBAU FRONTALE 2014.
OFERTY prosimy składać na adres:

Unitech Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 7
68-200 Żary

lub drogą e-mail:
sekretariat@poli-eco.pl

w terminie: 17.02.2014 r. do godz. 15:00

W ramach udziału Firmy UNITECH w projekcie POIG 6.5.2. Program Promocji Branży Budownictwa, realizowanego w ramach Promocji Polskiej Gospodarki przez Ministerstwo Gospodarki współfinansowanego ze środków UE, Firma Unitech składa zapytanie ofertowe w zakresie usługi opracowania, aktualizacji i druku katalogów produktowych oraz ich dostarczenie do siedziby firmy.

1. Zamawiający

UNITECH Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 7
68-200 Żary

tel. 68 4784400
mail: sekretariat@poli-eco.pl

2. Wymagania dotyczące Oferenta:

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Druk materiałów promocyjnych przedstawiających ofertę produktową firmy UNITECH.

4. Specyfikacja zapytania ofertowego

• Data realizacji zamówienia: do 17.03.2014 r.
• Oferta na opracowanie, tłumaczenie i druk materiałów musi zawierać dokładną wycenę kosztów kompleksowej usługi.

Kryterium wyboru oferty

NAZWA KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM

Cena 100 %

Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który przy realizacji całości przedmiotu zapytania ofertowego zaproponuje najlepszą cenę dla tej realizacji.

5. Tryb składania ofert:

Oferty mogą być składane drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

UNITECH Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 7
68-200 Żary

fax. 68 4784401
mail: sekretariat@poli-eco.pl

6. Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 17 lutego 2014 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I PRZEBIEG ZLECENIA:

1. Wydrukowane katalogi należy dostarczyć do firmy w terminie do 17.03.2014 r.

2. Specyfikacja – PARAMETRY materiałów promocyjnych:

• wymiary: A4
• okładka kreda 200g błysk oraz środek 150 g błysk
• oprawa broszurowa (zeszytowa)
• nakład 800 szt.
• objętość z okładką 56 str.

2. Tłumaczenie tekstu na j. niemiecki.

3. Wykonanie materiałów promocyjnych projektu „Promocja produktów i marki Unitech na rynkach europejskich” .

Wytyczne do logowania materiałów:

1. Logo: Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności

2. Logo: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Logotypy do pobrania ze strony internetowej http://www.poig.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx

1. Wymagane hasła:

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

innowacyjna gospodarka