Top
PL EN RU

Jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PVC

30.01.2014UNITECH

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych projektu

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowy” osi priorytetowej 6.5.2 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Promocja produktów i marki Unitech na rynkach europejskich”.

Pobierz zamówienie (format DOCX)