Top
PL EN RU

Jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PVC

30.01.2014UNITECH

Zapytanie ofertowe: Organizacja targów oraz misji gospodarczych w latach 2013-2015

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowy” osi priorytetowej 6.5.2 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Tytuł projektu: „Promocja produktów i marki Unitech na rynkach europejskich.”

Pobierz zamówienie (format PDF)