Top
PL EN RU

Jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PVC

Czym jest CSR?

CSR / Corporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to taki sposób prowadzenia biznesu, w którym uwzględniane są aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe. To nie same działania filantropijne, dodatkowe czy jednorazowe, ale działania ściśle związane ze strategią rozwoju firmy, w których liczymy zyski i straty zarówno po stronie firmy, ale również po stronie społecznej czy środowiskowej. CSR jest  standardem prowadzenia biznesu w Europie i na świecie, biznesu odpowiedzialnego.

Cytując Miltona Friedmana (wypowiedź dla New York Times Magazine, we wrześniu 1970 r.):

„Istnieje jedna i tylko jedna społeczna odpowiedzialność biznesu - korzystać ze swoich zasobów i angażować się w zadania prowadzące do zwiększania zysków tak długo, jak pozostaje to w zgodzie z zasadami gry, przez co chcę powiedzieć, zaangażowanie w otwartą i wolną rywalizację pozbawioną podstępu i oszustwaw stosunku do kogokolwiek."