Top
PL EN RU

Jeden z największych europejskich producentów wyrobów wykończeniowych z PVC

Euroazja

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - język rosyjski

  Export Manager
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  + 48 68 478 44 38
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski, rosyjski, ukraiński

  Export Manager
  + 48 68 478 44 21
  + 48 600 399 056
  + 48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 38
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 21
  + 48 600 399 056
  + 48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - Język angielski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 21
  + 48 600 399 056
  + 48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki

  Export Manager
  + 48 68 478 44 38
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 38
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 38
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - Język angielski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 21
  + 48 600 399 056
  + 48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - Język rosyjski

  Export Manager
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  + 48 68 478 44 38
  a.zawadzki@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Sebastian Kuczak - język angielski

  Export Manager
  +48 68 478 44 21
  +48 600 399 056
  +48 68 478 44 50
  s.kuczak@poli-eco.pl

 • Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

  Export Manager
  + 48 68 478 44 38
  + 48 668 136 643
  + 48 68 478 44 01
  a.zawadzki@poli-eco.pl

Albania

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Austria

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Białoruś

Arkadiusz Zawadzki - język rosyjski

Export Manager
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
+ 48 68 478 44 38
a.zawadzki@poli-eco.pl

Bośnia i Hecegowina

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Bułgaria

Sebastian Kuczak - język angielski, rosyjski, ukraiński

Export Manager
+ 48 68 478 44 21
+ 48 600 399 056
+ 48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Chorwacja

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Czechy

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Estonia

Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

Export Manager
+ 48 68 478 44 38
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
a.zawadzki@poli-eco.pl

Francja

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Niemcy

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+ 48 68 478 44 21
+ 48 600 399 056
+ 48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Grecja

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Węgry

Sebastian Kuczak - Język angielski

Export Manager
+ 48 68 478 44 21
+ 48 600 399 056
+ 48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Łotwa

Arkadiusz Zawadzki

Export Manager
+ 48 68 478 44 38
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
a.zawadzki@poli-eco.pl

Litwa

Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

Export Manager
+ 48 68 478 44 38
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
a.zawadzki@poli-eco.pl

Macedonia

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Mołdawia

Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

Export Manager
+ 48 68 478 44 38
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
a.zawadzki@poli-eco.pl

Holandia

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Rumunia

Sebastian Kuczak - Język angielski

Export Manager
+ 48 68 478 44 21
+ 48 600 399 056
+ 48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Rosja

Arkadiusz Zawadzki - Język rosyjski

Export Manager
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
+ 48 68 478 44 38
a.zawadzki@poli-eco.pl

Serbia

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Słowacja

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Słowenia

Sebastian Kuczak - język angielski

Export Manager
+48 68 478 44 21
+48 600 399 056
+48 68 478 44 50
s.kuczak@poli-eco.pl

Ukraina

Arkadiusz Zawadzki - Język ukraiński, rosyjski

Export Manager
+ 48 68 478 44 38
+ 48 668 136 643
+ 48 68 478 44 01
a.zawadzki@poli-eco.pl